Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

Кариера в НПО

Счетоводител-администратор на ЦНСТ и ЗЖ, гр. Казанлък

 изтекла  

Дата на публикуване:
07 март 2017
Валидна до:
07 април 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1404
Адрес:
бул. България 69, ет. 3
Телефон:
02 441 43 45
Мобилен телефон:
0882552290
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Счетоводител-Администратор

ЦНСТ и ЗЖ, Казанлък

Фондация „Сийдър"


Позиция:

Фондация „Сийдър" обявява свободно работно място за длъжността „Счетоводител-администратор" по заместване в ЦНСТ и ЗЖ в гр. Казанлък.

Основни задължения и отговорности:

 • Съставяне и поддържане на личните досиета на работниците и служителите.
 • Подготовка на трудови договори и допълнителни споразумения.
 • Оформяне на документите при прекратяване на трудов договор, изчисляване и вписване на трудов стаж
 • Подготвяне всякакви други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки и документи за пенсиониране
 •  Водене на всички видове отпуски, изготвяне заповеди за отпуск
 •  Завеждане на входящата и изходяща документация
 •  Обработване на месечните трудови възнаграждения и изплащането им в срок

    Работа с каса и парични средства /издаване на ПКО, РКО, АО; водене на касова книга/.

 •     Изготвяне на финансови отчети и справки
 •     Водене на:
 •     Регистър на трудовите договори;
 •     Регистър на представените документи при осигурителя за изчисляване и изплащане на парични обезщетения от ДОО;
 •     Книга за регистриране на даренията;
 •     Регистър на командировките;
 •     Дневник за регистриране на трудоустроени лица;
 •     Щатно разписание.

    Онлайн банкиране

 •     Участие в екипни срещи
Изисквания към кандидатите:

 • Образование: средно или висше образование по икономическа специалност "Счетоводство и контрол" или "Финанси"
 • Добра компютърна грамотност - Excel, Word, E-mail
 • отлични организационни, административни и счетоводни умения – способност да анализира, обработва и обобщава документи;
 • умения за работа в екип;
 • способност за изпълнение на конкретни задачи в поставени срокове;
 • надеждност, гъвкавост, откритост, енергичност и ентусиазираност;
 • изпълнителност и експедитивност в работата;
 • Опит с програмни продукти Терес и Конто ще се счита за предимство

Работно време: от 8:00 до 16:30 ч.

Работно място: Офис на фондация "Сийдър" в гр. Казанлък

Тип заетост: по заместване

Документи за кандидатстване:

1.   Автобиография;

2.  Мотивационно писмо

Моля изпращайте документите на вниманието на Нели Бонева на е-mail: neli@cedarfoundation.org или на място в офиса на фондация "Сийдър" в гр. Казанлък, ул. Искра 6, ет.1

Краен срок за подаване на документи: 20.03.2017 г.

Начална дата за встъпване в длъжност: по договаряне


 

Търсене