Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
27

Библиотека

20 март 2017
Годишен отчет за 2016 на "Зелени Балкани"

свали документа
10 март 2017
Годишен финансов отчет за 2015 - Фондация "СМАЙЛ"

свали документа
10 март 2017
Национална мрежа за децата публикува годишния си отчет за 2016

свали документа
10 март 2017
Годишен финансов отчет за 2016 - Фондация "СМАЙЛ"

свали документа
01 март 2017
Отчет-Сдружение Бъдеще и просперитет

свали документа
30 септември 2016
Годишен финансов отчет за 2015 г.

свали документа
08 август 2016
Отчет за дейността ба Сдружение "Знание" Ловеч за 2015 година

свали документа
08 август 2016
ГФО за 2015 Сдружение "Знание" Ловеч

свали документа
05 август 2016
Годишен доклад на УНИЦЕФ 2015

Справедлив шанс за всяко дете Годишният доклад на УНИЦЕФ за 2015 г. представя постигнатите резултати за децата и съвместно с децата, посредством цялостната хуманитарна дейност и работата, насърчаваща развитие. Той прави преглед на дейностите на УНИЦЕФ във всички програмни области през 2015г., със специален акцент върху ангажимента на УНИЦЕФ към осигуряване на справедлив шанс за всяко дете, особено за най-уязвимите. Докладът отразява усилията на УНИЦЕФ в една година, белязана от многобройни хуманитарни кризи, включително глобалната криза с бежанците и мигрантите. Той също така подчертава ролята, която УНИЦЕФ и партньори играят, за да се уверят, че правата на детето са заложени в основата на новите Глобални цели за устойчиво развитие, приети от ООН през септември 2015.

свали документа
28 юли 2016
Годишен отчет 2015 Диабет и предиабет

свали документа
28 юли 2016
Годишен финансов отчет Диабет и предиабет

свали документа
14 юли 2016
Отчет на фондация АПУС за 2015

свали документа
11 юли 2016
ГФО фондация "Дечица"

свали документа
09 юли 2016
ГФО за 2014 г. на Асоциация Образователно лидерство

свали документа
08 юли 2016
Годишен доклад и Годишна данъчна декларация Синдикат Охрана

свали документа
03 юли 2016
Годишен отчет за 2015 на Сдружение Без граници 21 век

свали документа
01 юли 2016
Годишен отчет и доклад за дейността през 2015 на МЕЩРА - традиционни знания и занаяти

свали документа
01 юли 2016
Годишен отчета на Институт за насърчаване на професионалното образование и обучение

свали документа
01 юли 2016
Годишен доклад на Институт за насърчаване на професионалното образование и обучение

свали документа
01 юли 2016
Годишен отчет на Институт за насърчаване на професионалното образование и обучение

свали документа
   1  2  3  4  ... 15   »

Търсене на публикация