Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
24

Архив Финансиране

Добави финансиране
 
Фондация BCause набира проекти по програмата „Мтел еко грант"

Малки, но стойностни проекта в областта на екологията ще си разпределят общо 25 000 лева, предоставени от ...

линк към страница
Грантова програма Благотворителност през обектива 2017

Регламент на грантовата програма 2017 1. Ограничения 1.1. Всеки автор може да участва в конкурса с максимум ...

линк към страница
Конкурс за финансиране на проекти по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт на Столична община

Програмата за развитие на детско-юношеския спорт е разработена в изпълнение на Общинската стратегия за ...

линк към страница
Фондация Лале обявява нова финансираща програма "Силата на семейството и общността"

Програма „Силата на семейството и общността" е замислена като инструмент за овластяване на родители, семейства и ...

линк към страница
Набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта (2016 – 2020) за 2017 година

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ" ОБЯВЯВА стартиране на ...

линк към страница
Програма за финансиране на малки проекти за Бяла Слатина и Оряхово

Срок за кандидатстване: От 15 февруари до 07 април 2017 г. включително!, Статус – ТЕКУЩА ПОКАНА Информационни ...

линк към страница
Конкурс "Спорт 2017" по програма "Еразъм+"

Краен срок: 06.04.2017 г. Конкурсът има две направления: "Партньорства за сътрудничество" и "Нестопански ...

Покана за представяне на проектни предложения по направление „Европейски платформи“

Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА подкрепя групи от организации (платформи) в културните сектори за:  ...

линк към страница
Отворена процедура за подбор на проекти "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 ...

линк към страница
Развитие на социалното предприемачество

Процедурата има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на ...

линк към страница
Номинации за наградите Светът на децата (World of Children)

Наградата Светът на наградата Children осигурява финансиране и признание за новатори - личности и организации от ...

линк към страница
Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation: Покана за представяне на проекти

Фондът на Mitsubishi Corporation (MCFEA) за Европа и Африка е благотворителна фондация, създаден през 1992 г. от ...

линк към страница
Финансиране на малки проекти в полза за местната общност

Младежка фондация "Арете" – България О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза за ...

линк към страница
Eжегодни награди „Принцесата на Астуриас"

Фондацията „Принцесата на Астуриас" отправя покана за набиране на номинации за едноименните ежегодните награди ...

линк към страница
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование"

Програма „Еразъм+"Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017 г.По настоящата Покана за подаване на ...

линк към страница
Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства за обмен на добри практики", сектор "Училищно образование"

Проекти за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики" в сферата на Училищното образование, проекти ...

линк към страница
Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства", сектор "Професионално образование и обучение"

Програма „Еразъм+"Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017 г.По настоящата Покана за подаване на ...

линк към страница
Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства", сектор "Образование за възрастни"

Програма „Еразъм+"Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017г.По настоящата Покана за подаване на ...

линк към страница
Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства", сектор "Висше образование"

Програма „Еразъм+"Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017 г.По настоящата Покана за подаване на ...

линк към страница
Безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и интегриране на роми

В тази програма ЕК ще подкрепи дейности, в подкрепа на най-малко една от следните групи хора в риск от ...

линк към страница
   1  2  3  4  ... 30   »

Търсене на финансиране