Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
28

Архив Финансиране

Добави финансиране
 
Безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и интегриране на роми

В тази програма ЕК ще подкрепи дейности, в подкрепа на най-малко една от следните групи хора в риск от ...

линк към страница
Покана от Black Sea Trust към гражданското общество за опазване на демокрацията

Black Sea Trust за регионално сътрудничество очаква граждански проектни предложения за защита на де ...

линк към страница
I сесия на конкурс по програма за културни контакти „Мобилност“

Конкурсът е за финансиране на: — участия в международни, национални и локални културни форуми на представители на ...

линк към страница
Конкурс за финансиране на малки и активни проекти за приобщаване на ромите в региона на Дунав

Търсят се малки и краткосрочни проекти и инициативи, които насърчават равноправното участие на ромите в ...

линк към страница
Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора ...

линк към страница
Безвъзмездна финансова помощ за образоване и повишаване осъзнаването на момичета и момчета относно насилието, базирано на пола

Безвъзмездна финансова помощ за образоване и повишаване осъзнаването на момичета и момчета относно насилието, ...

линк към страница
Възможност за квалификация на библиотекари със средно образование

Фондация „Глобални библиотеки – България" (Фондацията) обявява ПРОГРАМА за предоставяне на средства. В ...

линк към страница
Фондация „Благотворител" обявява конкурс по проект „Социална и професионална адаптация” за младежи

Фондация „Благотворител" обявява конкурс за професионална (кандидатстудентска) езикова подготовка за лишени от ...

Безвъзмездна финансова помощ за проекти за популяризиране на достъпа до правосъдие и подкрепа на жертви на насилие, базирано на пола

Целта на поканата е да се допринесе за защитата и подкрепата на жертви на насилие, основано на пола, и прилагането ...

линк към страница
Покани за проектни предложения по програма "Европа за гражданите"

До 1 март 2017 г. може да кандидатствате със свой проект във всички направления на програмата. Повече информация ...

линк към страница
Интегриране на граждани от трети страни

Покана за проектни предложения в сферата на интегриране на граждани от трети страни. Приоритетни ...

линк към страница
Пилотен проект "Европа на разнообразието"

Целта на пилотния проект за "Европа на различията" е да подсили мотото на Европейския съюз - "Единство в многообраз ...

линк към страница
Финансиране за проекти на училищните общности - "aces – Academy of Central European Schools – act local"

Училищата на 15 държави от Централна Европа (Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, ...

линк към страница
Засилено участие на гражданското общество в реформите на интеграция в ЕС

Европейският съюз  приема предложения от допустими организации за програма, озаглавена ...

линк към страница
Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда

Агенция за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора ...

линк към страница
Отворена покана – Да променим 10 места в 10 български града

Физическите, социални и културни пейзажи на много български градове остават уловени между липса на възможности, ...

линк към страница
Конкурс за финансиране на проекти на тема "Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания"

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и ...

линк към страница
Конкурс за финансиране на проекти на тема "Обичам природата - и аз участвам" по Национална кампания "За чиста околна среда - 2017 г."

За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За ...

линк към страница
   1  2  3  4  ... 29   »

Търсене на финансиране