Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20

Обществени консултации

13.01.2014
Обществени консултации относно реда и вида на отпусканите от държавата стипендии

Срок за участие: от 13 Януари 2014 до 21 Януари 2014

Предложените допълнения имат за цел да се даде право на висшите училища да отпускат стипендии на студенти със ...

09.12.2013
Oбществени консултации на www.strategy.bg във връзка с Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС

Срок за участие: от 09 Декември 2013 до 17 Декември 2013

Проектът отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приети със ...

12.11.2013
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕ ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Срок за участие: от 11 Ноември 2013 до 18 Ноември 2013

На сайта за обществени консултации можете да дадете своите коментари във връзка със Закона за изменение и ...

04.11.2013
Коментари по проекта за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с ...

Срок за участие: от 01 Ноември 2013 до 12 Ноември 2013

До 12 ноември 2014г. можете да дадете своите коментари по проекта за изменение и допълнение на Правилника за ...

11.10.2013
Предложенията за промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за физическотото възпитание и спорта

Срок за участие: от 07 Октомври 2013 до 23 Октомври 2013

1.Представете своите коментари относно предложенията за промени в Закон за изменение и допълнение на Закона ...

11.10.2013
Обществени консултации относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №110 на ...

Срок за участие: от 07 Октомври 2013 до 14 Октомври 2013

1.Обществени консултации относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ...

17.09.2013
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Срок за участие: от 10 Септември 2013 до 24 Септември 2013

Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във ...

17.09.2013
Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

Срок за участие: от 10 Септември 2013 до 24 Септември 2013

С проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта се цели създаването на по-ефективна ...

17.09.2013
Проект на Закон за Министерството на вътрешните работи

Срок за участие: от 16 Септември 2013 до 30 Септември 2013

 Подготвянето на изцяло нов Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) е продиктувано, на първо ...

15.02.2013
Външното министерство търси мнения по законопроекта за изпадналите в беда българи в чужбина

Срок за участие: от 14 Февруари 2013 до 28 Февруари 2013

Проектът на Закон за консулското съдействие и консулските услуги, предложен от Министерството на външните ...

15.02.2013
Предложение за избор на НПО членове в Съвет за развитие на гражданското общество

Срок за участие: от 11 Февруари 2013 до 28 Февруари 2013

Според приетата от Министерски съвет Стратегия за подкрепа на развитието на гражданското общество в периода 2012 ...

28.05.2012
Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г.

Срок за участие: от 23 Май 2012 до 15 Юни 2012

Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - ...

29.03.2012
Национала програма за реформи 2012 - 2020

Срок за участие: от 28 Март 2012 до 16 Март 2012

Актуализираният проект на Националната програма за реформи (НПР) на Република България за периода 2012–2020 г. е ...

29.03.2012
Националната програма за развитие: „България 2020"

Срок за участие: от 28 Март 2012 до 23 Април 2012

Стратегическата част на „Националната програма за развитие: „България 2020" представя общата рамка на политиките ...

20.03.2012
Обществено обсъждане на "Националната програма за развитие: България 2020"

Срок за участие: от 20 Март 2012 до 23 Април 2012

Разработеният първи вариант на стратегическа част на "Националната програма за развитие: България 2020" ...

24.02.2012
Обществени консултации по Закона за предучилищното и училищното образование

Срок за участие: от 15 Февруари 2012 до 28 Февруари 2012

На 14 февруари 2012 година, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и ...

06.02.2012
Закон за изменение и допълнение на Закон за омбудсмана

На 30 януари 2012г. в Народното събрание е постъпил Закон за изменение и допълнение на Закон за омбудсмана. ...

02.02.2012
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерство на транспорта приема коментари относно Проекта за ...

Срок за участие: от 01 Февруари 2012 до 14 Февруари 2012

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" към Министерство на транспорта приема коментари ...

02.02.2012
Промени на Наредба № Н-14 от 27 август 2009 година за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в ...

Срок за участие: от 01 Февруари 2012 до 12 Февруари 2012

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна ...

26.01.2012
Министерство на образованието, младежта и науката подготвя Проекти на учебни програми по специалните учебни предмети за деца с нарушени ...

Срок за участие: от 25 Януари 2012 до 10 Февруари 2012

Министерство на образованието, младежта и науката подготвя Проекти на учебни програми по специалните учебни предмети за деца с нарушено ...

«   1 ... 3  4  5  6