Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
29Над 100 участници от цялата страна дискутираха разгорещено бъдещето на отпадъците в Дома на Европа

Над 100 участници от цялата страна дискутираха разгорещено бъдещето на отпадъците в Дома на Европа

Вчера, 17 май 2017 г, залата на Дома на Европа събра над 100 представители на общините, отговорните институции, бизнеса и гражданския сектор по време на конференция „Икономика на отпадъците: предизвикателства и възможности“, организирана от екологично сдружение „За Земята“.

 

Всички страни споделяха общата визия, че отпадъците са важни ресурси и не трябва да се унищожават, а да се рециклират и да носят приходи за общините.

 

В началото на събитието Ивайло Хлебаров oт ЕС „За Земята“ представи новите цели на ЕС в управлението на отпадъците. Той акцентира, че „България трябва да е амбициозна и да не очакваме дерогации и отлагания, а да започнем да променяме начина на сметосъбиране в най-кратки срокове.“ Ася Добруджалиева от Асоциацията на еколозите в общините (АСЕКОБ) допълни, че „без разделно събиране при източника, включително и на хранителни и градински отпадъци, няма да постигнем нищо и трябва да се работи в тази посока“.

 

Тя представи проучване на АСЕКОБ сред повече от 200 общини. Голям проблем за общините, най-вече малките, е транспортирането на отпадъци към регионалните депа,  при някои разстоянията са над 100 км. Освен това на сепариращите инсталации на депата се постига изключително нисък % отделени за рециклиране отпадъци. Решението е общините да развиват разделно събиране още при домакинствата и да насърчават домашното компостиране. По-голяма част от анкетираните са готови да направят тези стъпки.

 

Относно „горещата“ тема за инсталацията за горене на отпадъци в Столична община експертите напомниха, че дори и Дания, която има свръх-капацитет в изгарянето постепенно затваря инсинераторите си и е подела кампания „Да рециклираме повече, да горим по-малко“. Според последните препоръки на Европейската комисия публичното финансиране трябва да е насочено към проекти в по-високите нива в йерархията за управление на отпадъците – предотвратяване, намаляване, рециклиране, компостиране, което не включва горене. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0034&rid=1

 

Евгения Ташева от ЕС „За Земята“ представи разработената от екипа алтернативна визия за управлението на отпадъците в София с въвеждане на индивидуализирано разделно събиране при източника. Моделът, използващ данни от Столична община и МБТ завода в Садината, изчислява, че до 2020 можем да постигнем 67% разделно събиране, ако веднага се промени сметосъбирането в столицата. Ще се открият много нови работни места и ще има над 30 млн. лева приходи годишно от рециклиране до 2020 и над 38 млн. лева до 2030. Визията включва модифициране на МБТ инсталацията, така че да не произвежда RDF и следователно няма да има нужда от инсталация за горене в ТЕЦ-София .

 

Следобедната част от програмата повиши емоциите в залата и успя да задържи публиката до последно, тъй като засегна друга много важна тема – бъдещето на такса-смет. Марко Матиело от публичната компания Contarina, управляваща отпадъците на регион Тревизо с площ 1,300 км2 и над половин милион жители, разказа как таксата за битови отпадъци може да бъде стимул за общината и за гражданите да разделят и намаляват отпадъците си.

В дискусионния панел се включиха всички страни по темата – Десислава Стойкова НСОРБ представи мнението на общините, Илияна Павлова от БСК защити позицията на бизнеса, Ася Добруджалиева – на еколозите от общините, а Евгения Ташева представи позицията на ЕС „За Земята“. Имаше и много изказвания от публиката, най-вече от представители на общините.

 

Основните изводи бяха:

  • Големият проблем за въвеждането на нова база е липсата на синхронизация между общините, организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки и бизнеса;
  • Общините имат готовност да преминат постепенно към такса-смет спрямо количество;
  • Всички страни се обединиха около тезата, че трябва да има добро разделно събиране при източника;
  • Събраната такса трябва да се инвестира само в дейности, свързани с отпадъците и тяхното намаляване и преизползване;
  • Наличието на цялостна информация в общините, прозрачността и много ясни и детайлни план-сметки ще са ключът към успеха според всички страни.

 

Темата тепърва ще се дискутира, а екологично сдружение „За Земята“ ще продължава да я следи отблизо.

 

Един от най-изявените участници в събитието беше община Свиленград, които вече са въвели разделно събиране от врата на врата и са мотивирани да продължават в тази посока. Те ще се стремят да станат първата община в България, влязла в европейската мрежа на общини с Нулеви отпадъци.

 

Презентациите може да видите тук .


Снимки: Екологично сдружение "За Земята"
Източник: Eкологично сдружение „За Земята", 18 май 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

19.05.2017
За седми път в Бургас ще се проведе Карнавал на биоразнообразието За седми път в Бургас ще се проведе Карнавал на биоразнообразието

За седми път в Бургас ще се проведе забавният и шарен Карнавал на биоразнообразието, който събира ...

16.05.2017
София ще бъде домакин на форумза икономиката на отпадъците София ще бъде домакин на форумза икономиката на отпадъците

Измененията в Закона за местните данъци и такси за таксата "битови отпадъци"; новите цели на ЕС за ...

15.05.2017
Включете се в конкурса „Дърво с корен 2017” Включете се в конкурса „Дърво с корен 2017"

Познавате ли забележително дърво? Дърво, което остава в спомените, което събира хората и за него ...