Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
25НАРД стартира нов проект за валидиране на доброволчеството

НАРД стартира нов проект за валидиране на доброволчеството

Националният алианс за работа с доброволци (НАРД) започна реализирането на нов проект – „Валидиране на доброволчеството – инвестиция в собственото професионално бъдеще”, финансиран от Еразъм + КД2 Стратегически партньорства в областта на младежта. Проектът е с продължителност 2 години и е на стойност 106 510 евро.

Проектът надгражда предходния „Доброволчеството – фактор за реализация”, където ключовите усилия и дейности бяха насочени към изследване на хипотезата, че уменията, натрупани през доброволчески опит, са от голямо значение при професионална реализация. В хода на изпълняваните дейности и резултати от изследвания, срещи с работодатели, доброволци и НПО, беше установено, че макар и натрупали тези умения, младите хора не осъзнават тяхната значимост и не успяват да ги разкрият и защитят пред работодатели. Липсата на инструменти за признаване на тези знания и умения често води до тяхното подценяване и спестяване. Една от основните препоръки от младите хора беше именно работа в посока на валидиране на доброволчеството. От друга страна работодателите нямат достатъчно знания за същността на доброволчеството и често страдат от погрешни представи за това какво е доброволен труд и трудно намират връзката между развитието на младите хора и неформалното учене.

Социалогическото изследване, резултат от проекта „Доброволчеството – фактор за реализация“, може да разгледате от тук.

Тези наблюдения обуславят засилване на усилията на НАРД в посока информираност, въвличане и търсене на нови ефективни методи за достигане до работодателите, както и въвеждане на системи за работа в НПО, които работят с доброволци в посока на осъзнаване на умения, развити чрез участие в доброволчески дейности.


Новият проект  цели успешна реализация на младите хора на пазара на труда и справяне с младежката безработица, чрез промотиране на уменията и компетенциите, добити по неформален път
.  Дейностите за осъществяване на тези цели включват:

  1. Осъзнаване от страна на младите хора на ползите за личностното им развитие от полагането на доброволен труд и подобряване уменията им да го презентират пред работодатели и други заинтересовани страни, както и своите силни страни и знания, усвоени по време на неформално учене.
  2. Повишаване осъзнатоста на работодателите за доброволчеството като инструмент за развитие на меки умения и ключови компетенции и ползите от неформалното учене.
  3. Въвеждане на системи за валидиране на компетенции, натрупани през доброволчество – електронна платформа, препоръки, книжки.
  4. Развиване на предприемачески нагласи и умения в младите хора.

Иновативен елемент тук несъмнено е участието на бизнес компании и HR-експерти в цялостния процес по промотиране на доброволчеството. Работодателите ще участват активно и в процеса на проучване относно познанията им за неформалното учене и доброволчеството. Така за първи път в България ще има изследване относно това доколко наясно са бизнес компаниите с различните модели на неформално учене и възможностите, които то дава за развитие на хората. От друга страна, иновативен елемент в проекта е и въвеждането и апробирането на инструменти, които да бъдат част от система за валидиране на меки умения. Те са практически изпробвани и доказани в две от страните партньори по проекта – Холандия (EDOS Foundation) и Испания (Consejo de la Juventud de Espana). Останалите ни партньори са Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat – Румъния, CESIE Италия, Industry Watch Group LLC България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Българската асоциация за управление на хора.Източник: НАРД, 19 декември 2016

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

16.03.2017
TimeHeroes обяви първите финалисти в проекта си BOOST TimeHeroes обяви първите финалисти в проекта си BOOST

Здравна, природозащитна и женска ромска организация са финалистите в в първото издание на проекта ...

15.03.2017
Подбор на доброволци Подбор на доброволци

Фондация "Идентичност" търси дългосрочни доброволци, които да се присъединят към екипа ни. ...

09.03.2017
Търсят се 10 доброволци за дългосрочна работа с деца и младежи от КСУ „Олга Скобелева” в Пловдив Търсят се 10 доброволци за дългосрочна работа с деца и младежи от КСУ „Олга Скобелева” в Пловдив

Асоциация "Голям Брат Голяма Сестра - България" (www.bbbsbg.org) е официален представител на Big ...