Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Обществено обсъждане на проекти на рамкови програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение с придобиване на степен на професионална квалификация

Проекти  на рамкови програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение с придобиване на степен на професионална квалификация са публикувани за обществено обсъждане на сайта на МОН в рубриката „Проекти на документи“.


С проектите се регламентира придобиването на професионална квалификация в системата на професионалното образование и обучение. Въз основа на рамковите програми ще бъдат разработени нов вид учебни планове за професионално образование и обучение – типови учебни планове по специалности. С тях се дава възможност на бизнеса да участва при разработване и утвърждаване на училищните учебни планове.

Бележки и предложения по проектите могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на електронен адрес:  poo@mon.bg в срок до 19.01.2017 г.

Източник: МОН, 05 Януари 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

18.01.2017
Важни въпроси и отговори за създаването на обединените училища Важни въпроси и отговори за създаването на обединените училища

Първите пет месеца на настоящата година ще бъдат ключови за развитието на българското образование. ...

18.01.2017
316 млн. лева са договорени по ОП ”Наука и образование за интелигентен растеж” 316 млн. лева са договорени по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

По Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" са договорени общо 316 милиона ...

18.01.2017
Онлайн обучителна платформа ще помага на студенти от няколко дунавски държави Онлайн обучителна платформа ще помага на студенти от няколко дунавски държави

Единна онлайн обучителна платформа, която да е достъпна за студенти от няколко държави по поречието на ...