Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
28Център за приобщаващо образование обявява свободна позиция за "Координатор за работа с училища"

Център за приобщаващо образование търси да назначи на пълен работен ден "Координатор за работа с училища".


АКО ИМАТЕ ЖЕЛАНИЕ ДА:

 • Подпомогнете процеса на изграждане на приобщаваща среда в българските училища и да работим заедно за реализиране на правото на всяко българско дете да получи достъп до качествено образование;
 • Да работите с мотивирани екипи от общообразователни училища
 • Развиете своите умения и да добиете професионален опит в сферата на изпълнението на проекти;
 • Развиете своите умения и да добиете професионален опит в сферата на приобщаващо образование
 • Бъдете част от позитивен, енергичен  и приятелски настроен екип…
 • … с нетърпение очакваме да се свържете с нас!

КОИ СМЕ НИЕ?

Център за приобщаващо образование (ЦПО) е неправителствена организация, чиято основна цел е да помогне на колкото може повече деца да учат и играят заедно със своите връстници. Вярваме, че всяко дете трябва да получи шанса да бъде прието, ценено и да има възможност да развие своите способности. Даваме отговор как приобщаващото образование да се случва все по-осъзнато и пълноценно в българското училище. Работим за социално приобщаване и качествено образование за всички деца, както и за закрилата на тези, които се нуждаят. Екипът на Центъра работи активно с родители, учители, директори, специалисти, общински и държавни власти, бизнес организации, колеги от страната и чужбина – и се радваме заедно на промяната, която се случва постепенно.


КЛЮЧОВА ФУНКЦИЯ НА КООРДИНАТОРА:

 • Да координира работата на ЦПО с училища-партньори и да подпомага ефективното изпълнение на конкретни дейности, реализирани от училищните екипи.


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Поддържа тясна връзка с училищата, които координира като представител на ЦПО, оказва подкрепа и дава насоки за работа на училищните екипи в процеса на прилагане на Модел за изграждане на приобщаваща училищна среда;
 • Организира и води екипните срещи с лидерския екип на училището за обсъждане на работата му;
 • Координира онлайн работата с лидерския екип на училището и въпроси, които възникват в процеса на работа;
 • Координира работата на външни консултанти с лидерския екип на училището;
 • Води отчет на екипните училищни срещи, на които присъства, и своевременно информира останалите колеги на ЦПО относно напредъка или възникнали предизвикателства;
 • Участва активно в реализирането на други дейности на ЦПО и се включва в провеждането на срещи, семинари, обучения, конференции и други събития;
 • Поддържа комуникация с партньорски неправителствени организации, държавни институции, учебни заведения, детски заведения, изявени експерти от други организации и институции в сферата на образованието.


УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ Е НЕОБХОДИМО ДА ОТГОВАРЯ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 • Висше образование (ОКС „бакалавър“ или „магистър“) в някоя от следните области: педагогика; социални дейности; психология; администрация и управление или в  сходна област, свързана с работата на организацията. Квалификация в сферата на педагогика, психология или специална педагогика ще се счита за предимство;
 • Професионален опит в сферата на образованието и по-конкретно в работа с ученици, деца в риск и/или с училища ще се счита за предимство;
 • Опит в работата по проекти и координирането на дейностите по тях ще се счита за предимство;
 • Професионален опит в неправителствения сектор или в държавната администрация ще се счита за предимство;
 • Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) ще се счита за предимство;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип, както и за индивидуални инициативи;
 • Добри комуникационни и презентационни умения;
 • Умения за организиране и координиране на процеси и групи;
 • Креативен, отговорен, ориентиран към постигане на резултати, мотивиран и с желание да се учи и развива;
 • Шофьорска книжка Кат. В.


НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Позитивна, предразполагаща и приемаща работна среда;
 • Трудов договор, конкурентно за сферата заплащане, възможност за кариерно развитие;
 • Обучения, които ще подпомогнат развитието на необходимите компетенции за качествено изпълнение на работните задължения;
 • Ползване на служебен автомобил за командировки в страната.

Ако смятате, че тази позиция е за Вас, изпратете Ваше CV и кратко мотивационно писмо до 31 януари 2017 г. на e-mail: konkurs@cie-bg.eu.  


Център за приобщаващо образование ще се свърже с одобрените кандидати. Част от данните, които предоставяте, попадат под специален режим на защита по смисъла на Закон за защита на личните данни и ще бъдат третирани като строго конфиденциални.


 

Публикувано от:

Център за приобщаващо образование

 

Сходни публикации

27.03.2017
Поредица от събития в „Световната седмица на парите” Поредица от събития в „Световната седмица на парите"

В рамките на „Световната седмица на парите" JA България организира поредица от събития, свързани с ...

24.03.2017
Проф. Иван Илчев: България дава най-малко пари за образование на Балканите Проф. Иван Илчев: България дава най-малко пари за образование на Балканите

България е на последно място от балканските държави относно финансирането на висшето образование. Това ...

23.03.2017
Дебат: Трябва ли да се отделят децата с агресивно поведение в специални училища? Дебат: Трябва ли да се отделят децата с агресивно поведение в специални училища?

Цената на изключването е по-висока от цената на включванетоНеобходимо ли е агресивните деца да бъдат ...