Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Младежки организации предоставят информация за добри доброволчески практики в срок до 1 март

Младежки организации предоставят информация за добри доброволчески практики в срок до 1 март

В Чл. 41 от Закона за младежта се регламентира методът за популяризиране на добри практики в сферата на младежката доброволческа дейност. Текстът в закона е следния:

Чл. 41. (1) Младежките организации въвеждат и популяризират добри практики за младежка доброволческа дейност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г. , в сила от 2.08.2013 г.) Ежегодно до 1 март младежките организации предоставят в Министерството на младежта и спорта информация за добри практики за младежка доброволческа дейност.

(3) Информацията по ал. 2 съдържа: описание на младежката доброволческа дейност, място и период на провеждането, брой и възраст на младежите доброволци. Закон за младежта (Обн., ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 20.04.2012 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.).

В тази връзка Ви информираме, че е необходимо да предоставите информация за добри практики за младежка доброволческа дейност, изпълнявани от вашата организация през 2016 г., в срок до 1 март 2017 г. За тази цел трябва да попълните формуляра (който можете да намерите ТУК) и да ни го изпратите на e-mail адрес: youth.policy@mpes.government.bgИзточник: Национална информационна мрежа за младежта, 09 Януари 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

18.01.2017
Днес стартира Варна Европейска младежка столица 2017 Днес стартира Варна Европейска младежка столица 2017

Три събития, свързани с развитието на потенциала на младите хора водят над 150 гости от България и ...

17.01.2017
Младежки информационно-консултантски център “Враца на младите” отвори врати Младежки информационно-консултантски център “Враца на младите" отвори врати

Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ) “Враца на младите” работи вече във Враца по ...

17.01.2017
Стартират безплатни обучения и консултации за младежите в Пловдив и региона Стартират безплатни обучения и консултации за младежите в Пловдив и региона

Два Младежки информационно консултантски центрове (МИКЦ) отварят врати през януари в Пловдив. МИКЦ ...