Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
22Проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече"

Проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече"

Представители на Сдружение „Верният настойник” взеха участие в състоялият се регионален форум за планиране. На събитието присъстваха петдесет представители на заинтересовани страни - регионални и местни власти, НПО, местни общности, неформални групи, общностни центрове, ромски медиатори, експерти по етническите въпроси, училища, местни структури на национални институции - бюра по труда, дирекции социално подпомагане, РИО, управленски органи на оперативни програми, местни представителства на КЗД, Омбудсман, социални партньори, академични среди.


Целта на срещата бе, запознаване с проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече", обсъждане на Националната ромска платформа и интегриране на ромите; стимулиране на участието, сътрудничеството, взаимното научаване, обмен на добри практики и опит между заинтересованите страни по отношение на интегриране на ромите на местно равнище; подпомагане на диалога между местните общности и власти и съпричастността им към Националната ромска платформа; повишаване на капацитета на заинтересованите страни и осъзнатостта им за необходимостта от постоянен диалог; принос към по-висока чувствителност на местните политики към потребностите на ромите. 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

16.05.2017
Поредицата обучения „Заедно срещу антициганизма ” стартира в Благоевград Поредицата обучения „Заедно срещу антициганизма " стартира в Благоевград

На 12, 13 и 14 май в Благоевград се проведе първото от поредицата обучения на младежки лидери и учители ...

21.04.2017
С кръгла маса и концерт на млади таланти приключи партньорски проект за трафик на бебета в гр. Камено С кръгла маса и концерт на млади таланти приключи партньорски проект за трафик на бебета в гр. Камено

Кръглата маса се проведе в рамките на Проект „Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в община ...