Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
01

Корекция на търсенето

 

Читалищни дейности в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Читалищни дейности".

 

ОП

Д
Consultants For Regional Development

Град/село: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Читалищни дейности; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Арт кръг Импулси

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Асоциация "Съвременни читалища"

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности

 

ОП

Д
БИСАДЕР ТУНАХАН

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Виделина-1865

Град/село: Пазарджик
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

Д
Институт за приложна музеология

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности

 

ОП

Марица-2008

Град/село: Хасково
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

МОЯТА БЪЛГАРИЯ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Читалищни дейности

 

ОП

Народно читалище " Изгрев 1909"

Град/село: Бургас
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

Народно читалище "Баръш-2004"

Град/село: Варна
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

Д
Народно читалище "Ведрина 1997"

Град/село: Силистра
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности; Друго

 

ОП

Д
Народно читалище "Делиорман 2014 г"

Град/село: Разград
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

Народно Читалище "Димитър Благоев"1925

Град/село: Благоевград
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности; Физическо възпитание и спорт; Друго

 

ОП

Д
Народно читалище "Заря 1902г."

Град/село: София област
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

Д
Народно читалище "Иван Вазов - 2014"

Град/село: София
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Народно читалище "Йордан Йовков-1870 година"

Град/село: Добрич
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Народно Читалище "Напредък - 1920 г."

Град/село: Ловеч
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

Д
Народно читалище "Напредък - Елена - 1863"

Град/село: Велико Търново
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Народно Читалище "Напредък 1869"

Град/село: Велико Търново
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Народно читалище "Напредък 1871"

Град/село: Плевен
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Читалищни дейности

   1  2  3  4  ... 6   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци