Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
24

НПО Профил

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СЖББ

Година на регистрация в съда
2003

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1407

Адрес
бул. „Джеймс Баучер“ №76

Телефони
, (+359 8) 78 136 231

Ел. поща
l.awanis@redcross.bg

Интернет страница
http://www.crw-bg.org

Лице за контакт
Радостина Белчева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ БЕЖАНКИ В БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131071085

Адрес
София, бул. Джеймс Баучер 76

Контакти
359 2 81 64 729; office@crw-bg.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch