Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (3.572 секунди)

Участие на Венелин Върбанов в управлението на НПО

 

ОП

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИЯ

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ, ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ, ЙОВКА БЛАГОЕВА АЛИПИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ, ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ, ЙОВКА БЛАГОЕВА АЛИПИЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци