Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (3.414 секунди)

Участие на Евелина Ванкова в управлението на НПО

 

ОП

ДОСТОЕН ЖИВОТ

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Социални услуги
Членове на управителния орган: ЕЛЕНКА ВЛАДИМИРОВА ЛЕКОВА ГЕНЧОВСКА, ДАНИЕЛА КОНСТАНТИНОВА ДРАГАНОВА, ЕВЕЛИНА РУСЕВА ВАНКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛЕНКА ВЛАДИМИРОВА ЛЕКОВА ГЕНЧОВСКА, ДАНИЕЛА КОНСТАНТИНОВА ДРАГАНОВА, ЕВЕЛИНА РУСЕВА ВАНКОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци