English   14169 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Търси се Млад европеец на годината!

 
Фондация Schwarzkopf Young Europe търси млади, отдадени хора, които чрез лична ангажираност правят Европа по-добро място. Борят се за плуралистично, отворено и солидарно европейско общество. Борят се срещу дискриминацията и чрез своята ангажираност вдъхновяват и други млади хора.

 

Наградата е 5000 евро, които могат да бъдат използвани за стаж в европейска или международна организация или за финансиране на проект, който насърчава европейската солидарност и интеграция.

 

Номинирайте млад човек за наградата Млад европеец на 2021 година! Номинираният трябва да е на възраст между 18 и 26 години и да е активен в поне в една от държавите-членки на Съвета на Европа. Крайният срок е 14 февруари.

 

> За повече подробности посетете сайта на фондацията.

 

> Формата за номинации
Източник: Schwarzkopf Foundation Young Europe , 20 януари 2021 г.