English   14188 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Работилница за истории“: граждански организации от Варна черпят опит от бизнес-практики за дигитална комуникация

 

От първи до десети март е отворено кандидатстването за обучението „Работилница за истории“. То се организира за неправителствени организации и неформални сдружения, които работят за развитие на демократичните ценности във Варна. В двата модула, които ще се проведат on-line на 23-и и 24-и март, ще се споделят бизнес-практики за ефективна комуникация в дигиталната среда. Основен фокус ще бъде как представянето на истории да въвлича вдействие.

 

Програмата на обучението се концентрира върху работа със социалните мрежи по начин, който бизнесът постига успешно своите цели: модели на планиране, организиране, провеждане и анализиране на резултати от кампании. Участниците ще придобият умения за работа с различни инструменти, които са необходими в отделните етапи, за да комуникират своите цели и резултати по интересен за аудиторията начин. Всеки от тях ще може да сподели опит и наблюдения за това какво подобрява цялостното присъствие на една неправителствена организация в дигитална среда.

 

Участието на одобрените кандидати ще е безплатно и организаторите ще финансират популяризиране на подготвените по време на обучението съобщения, ако те отговарят на програмата и представят доброто име на всяка от страните.

 

Лектор на събитието ще бъде Ивайло Георгиев. Той е маркетинг експерт с дългогодишен опит в регионални, национални и международни бизнес дейности.  Участвал e в разработването, провеждането и анализирането на кампании в традиционна, електронна и дигитална среда - печатни медии, радио и on-line.

 

През 2020 годинаучаства в програмата за обучение "Европа като общност на граждани", която цели развитието на местните общности чрез реализиране на инициативи за утвърждаване на демократичната култура.

 

Варна се утвърди като град на активните граждани през изминалите години. Множество проекти на неправителствени и граждански сдружения са подкрепени от администрацията на града не само с пряко финансиране.Популяризирането на Таляна като културен-арт квартал, работата на Социалната чайна, която подкрепя професионалното и личностно развитие на младежи от рискови групи, са само част от емблематичните постижения на гражданските инициативи.

 

Различни обучения за предприемачество, социални компетенции и други програми са с постоянно присъствие в обществения календар. И всеки, който е бил част от планирането, организирането и провеждането им знае за основното предизвикателство, което поставя в риск всички усилия – ефективната комуникация. Защото ако никой не чуе шума на разбиваща се в брега вълна, то може и да се запитаме – има ли изобщо море?

 

Подробно описание е публикувано на https://varna.city, където е и формата за кандидатстване.

 

Крайният срок е 10 март 2021 година.

 

За повече информация посетете https://Georgiev.live/?on=istorii 

 

Проектът се изпълнява с подкрепата на фондация „Софийска платформа“, MitOst e.V. и фондация „Меркатор“ като част от програмата „Европа като общност на граждани“.Източник: https://varna.city/ , 08 март 2021 г.