English   14188 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стаж по проект за запазване и разпространение на българските диалекти

 
За проекта ни "Диалекти" търсим стажанти, които да ни помагат за запазване и разпространение на разнообразието на българския език. Стажът е платен.

(Моля, запознайте се с пълния текст на обявата тук: https://dialekti.bg/job-offer-interns и се свържете с нас за всякакви въпроси).

Какво ще правите по време на стажа:

Можем да предложим много голяма гъвкавост на задълженията, в зависимост от Вашите интереси и умения. 
Ето някои от нещата, които може да правите по време на стажа си при нас:
 • Генериране на идеи за събиране на български диалекти.
 • Предложения за иновативни и интересни начини за разпространение на българските диалекти.
 • Търсене на потенциални партньори за проекта. 
 • Търсене на потенциални начини на финансиране за проекта.
 • Събиране на записи с диалектен говор от различни части на страната (изцяло съобразени с възможностите, желанието и местоположението Ви).
 • Комуникация с потенциални партньори.
 • Изработване на рекламни и други материали.
 • Други дейности, които са свързани с проекта и са Ви интересни.
Какво ще получите:
 • Ще получите заплащане от 470 лева и ще бъдете наети на граждански договор към фондация "Лалета", която е организатор на проекта "Диалекти".
 • Ще придобиете опит в работата в неправителствена организация.
 • Работата Ви ще допринесе за развитието на кауза с обществена полза.
 • Ще имате свобода на избор на задачите, които са Ви интересни, както и на работното време.  
 • Ще имате личен ментор, който ще Ви запознае с проекта и начина на работа, ще Ви дава задачи и ще Ви напътства и подкрепя по време на стажа.
 • При започване ще Ви бъде изготвен индивидуален план и график за провеждане на стажа и ще знаете точно какво се очаква от Вас.
 • След приключване на стажа ще получите сертификат за успешна практика.
Кога, къде и колко време:
 • Стажът ще бъде с продължителност 80 часа, разпределени в период между 2 седмици и 3 месеца и ще е изцяло съобразен с Вашите възможности.  
 • Стажът ще започне най-рано на 11 април и ще приключи най-късно на 31 август 2021 година. 
 • Стажът се провежда изцяло онлайн! Ще Ви е необходим персонален компютър и достъп до Интернет.
За стажа могат да кандидатстват:
 •  Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които не учат и не работят; 
 •  Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които са студенти и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социални науки; 
 •  Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарнит или социални науки и търсят работа или не работят по специалността си.

Как да кандидатствате: на имейл адрес jobs@dialekti.bg ни изпратете следните документи:
1. Вашата автобиография.
2. Мотивационно писмо, в което:
 • да аргументирате защо искате да развиете своите умения за работа в гражданския сектор и 
 • да споделите как бихте искали да допринесете за нашата кауза за запазване и разпространение на българските диалекти. 
3. Документ, удостоверяващ Вашето образование:
 • Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които не учат и не работят – представят диплома за основно или средно образование; 
 • Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които са студенти трети и по-горен курс със специалност в сферата на хуманитарните или социални науки – представят служебна бележка или копие от първата страница на студентската книжка и съответната страница със заверени семестри;
 • Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не работят по специалността си – представят копие от дипломата за висше образование.
Срокове:
 • Моля, изпращайте ни необходимите документи до 26 март 2021 година. 
 • До 1-2 дни след изпращането на документите ще се свържем с Вас за кратко интервю.
 • Ще получите обратна връзка от нас до 7 април 2021 година.
 • Одобрените кандидати ще подпишат граждански договор за стажа до 9 април 2021 година.

(Моля, запознайте се с пълния текст на обявата тук: https://dialekti.bg/job-offer-interns и се свържете с нас за всякакви въпроси).


Публикувано от:

Лалета