English   14188 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Безплатен семинар на тема „Как да развием успешен бизнес чрез участие в обществени поръчки“

 

Обучението е разработено за специализираните предприятия и кооперации, но ще бъде полезно за всички, които искат да намерят нови възможности чрез участие в обществени поръчки.

 

Ако желаете да участвате присъствено, заповядайте в София на 26 август.

Можете да се включите и дистанционно чрез платформата ZOOM.

Обучението ще е полезно за Вас, ако:

  • до сега не сте участвали в обществени поръчки, но искате да пробвате нови възможности за развитие на Вашия бизнес.

  • имате нов служител, който искате да въведете в работата с обществени поръчки.

  • имате опит, но до сега не сте подавали оферта през Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

За присъствено участие местата са 20.

Необходима е предварителна регистрация на office@tender-service.bg или на тел. 0894 649 501.

Организатор - Тендър Сървис БГ.

Програма:

 

26 август 2021 г.

10.00 – 10.15

Представяне на проект „Насърчаване на малкия местен бизнес за активно участие в общински процедури, провеждани с публични средства в малките населени места


10.15 – 11.45

Въведение в обществените поръчки: законодателна рамка и как да се ориентираме в огромния обем информация?  

  • Кой възлага ОП, видове и срокове за кандидатстване.
  • Изисквания към участниците – как да ги изпълним?
  • Документация – как да разчетем езика на държавната администрация?
  • Комуникация с възложителите - как да търсим информация?


 

 

 

 

11.45 – 12.30

Запазени обществени поръчки – специфика и кой може да кандидатства.

12.30 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 13.30

Представяне на анализ на запазените поръчки за 2019-2020 г.

13.30 – 15.00

Практическа работа с ЦАИС: подготовка и подаване на реална оферта стъпка по стъпка – ЕЕДОП, ценова оферта, техническо предложение.

15.00 – 16.00 

Заключение