English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Тест за оценка на синдрома на професионалното прегаряне Burnout-Q - сертификационно онлайн обучение

 
Тест за оценка на синдрома на професионалното прегаряне Burnout-Q - сертификационно онлайн обучение

Бърнаутът е синдром на емоционалното изтощение, деперсонализация на околните и чувство за редуцирани лични постижения. Синдромът често засяга професионалисти, чиято работа предполага интензивна комуникация с хора, обслужване на клиенти, водене на обучения или полагане на грижи, като лекари, медицински специалисти, психолози, социални работници, учители и др.

Въпросникът Burnout-Q е базиран на модела за професионално прегаряне на Кристина Маслах (Maslach) и е разработен по модела на популярния Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach & Jackson, 1981). Чрез него се измерват най-съществените и сериозни последици от професионалното прегаряне:
- Емоционално изтощение;
- Деперсонализация;
- Редуцирани личностни постижения.

Въпросникът дава информация за наличието на професионално прегаряне по три дименсии. Също така е ценен източник за планирането на съответните дейности с цел интервенция и превенция.
Обучението е еднодневно, с продължителност от 10:00 до 16:00 ч.
Участниците в обучението получават сертификат за работа с инструмента. Специалистите, които работят в областта на образованието, могат да получат удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Цена за обучението: 120 лв. (не включва тестови материали)
(Плащането се осъществява по банков път.)
Необходима е предварителна регистрация за участие:
https://share.hsforms.com/1bKQYP604TyKc4t6ea1nP1w18ib3
За повече информация:
e-mail: office@hestiabg.com
тел. : 0879 850 373

Публикувано от:

Хестия

Сходни публикации

Нов прием в UNIKAL online institute и Академия „Емоции & хранене”

Нов прием в UNIKAL online institute и Академия „Емоции & хранене”

Обучения за заинтересованите професионално, лично или за близките си от темите за справяне с емоционално, преяждащо, ограничаващ

Индекс на родителския стрес PSI-4 - сертификационно онлайн обучение

Индекс на родителския стрес PSI-4 - сертификационно онлайн обучение

Въпросникът Индекс на родителския стрес PSI-4 измерва стреса в системата „родител-дете“ при родители на деца на възраст между 1

Клинична оценка на поведението CAB - сертификационно онлайн обучение

Клинична оценка на поведението CAB - сертификационно онлайн обучение

САВ е инструмент за клиничната оценка, диференциална диагноза и поведенчески скрининг на деца и юноши от 2- до 18-годишна