English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Комплексна психологическа оценка с тестове. Методология и практическа работа - практическо сертификационно онлайн обучение

 
Комплексна психологическа оценка с тестове. Методология и практическа работа - практическо сертификационно онлайн обучение

Приложението на тестове в терапевтичната практика и избора на подходящи методики за конкретните случаи е важен момент за коректното изготвяне на заключително становище от специалиста. То е отправна точка за последващите насоки към терапевтичния процес с цел промяна на настоящото състояние на клиента.

Този курс има за цел да отдели специално внимание на практиката в работата на специалистите в социалната и образователната сфера. Ще се акцентира върху отправните точки в работата със случаи, подбора на подходящите инструменти, анализа и синтеза на съответните резултати и връщането на обратна връзка.
Обучението е с продължителност от 10:00 до 16:00.
Участниците в обучението получават сертификат за придобита допълнителна квалификация.
Специалистите, които работят в областта на образованието, могат да получат удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Лектор: Петя Атанасова - психолог
Цена за участие: 120 лв.
(Плащането се осъществява по банков път.)
Необходима е предварителна регистрация за участие на линка по-долу:
https://share.hsforms.com/1Mv4yzFSSSsu5iN60L16ffw18ib3
За повече информация:
тел.: 0879 85 03 73
e-mail: office@hestiabg.com


Публикувано от:

Хестия

Сходни публикации

Нов прием в UNIKAL online institute и Академия „Емоции & хранене”

Нов прием в UNIKAL online institute и Академия „Емоции & хранене”

Обучения за заинтересованите професионално, лично или за близките си от темите за справяне с емоционално, преяждащо, ограничаващ

Тест за оценка на синдрома на професионалното прегаряне Burnout-Q - сертификационно онлайн обучение

Тест за оценка на синдрома на професионалното прегаряне Burnout-Q - сертификационно онлайн обучение

Бърнаутът е синдром на емоционалното изтощение, деперсонализация на околните и чувство за редуцирани лични постижения.

Индекс на родителския стрес PSI-4 - сертификационно онлайн обучение

Индекс на родителския стрес PSI-4 - сертификационно онлайн обучение

Въпросникът Индекс на родителския стрес PSI-4 измерва стреса в системата „родител-дете“ при родители на деца на възраст между 1