English   14188 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания "Превенция на хранителни нарушения - есен 2020"

Организация: Асоциация УНИКАЛ
 

Екип от специалисти към Асоциация Уникал организира кампания за превенция на Хранителните нарушения.

Много често хранителните разстройства дълго време остават скрити. необходимо е внимателно вглеждане в някои обезпокоителни промени в поведението на дете, партньор, колега или близък и консултиране със специалист по хранителни нарушения за евентуална диагностика и лечение.
Какво може да направите, за да бъдете полезни на себе си и вашите близки?
Научете на линка: https://tinyurl.com/yyvomery