English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Доброволец

Дата на публикуване:
26 август 2017 г.
Валидна до:
26 септември 2021 г.
Област:
Име и фамилия:
Момчил Старидолски
e-mail:
momchil.staridolski23@gmail.com,
Телефон:
0884229406
Период на заетост:
неделя
сутрин, следобяд
Сфера на дейност:
Професионални организации; Социални услуги; Предоставяне на дарения/грантове
Тип:
Доброволци