English   14170 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Служител Връзки с обществеността

Дата на публикуване:
04 октомври 2021 г.
Валидна до:
31 октомври 2021 г.
Име:
Фондация за социална промяна и включване
Област:
София
Град/Село:
гр.София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул.Аксаков 11, ет.2, ап.9
Телефони:
0879 325 267
Ел. поща:
office@fscibulgaria.org
Сфера на дейност:
Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Социални услуги
Тип:
Работа
Служител Връзки с обществеността
Месторабота: Национален офис на Фондация за социална промяна и включване
гр. София


Изисквания към позицията:

 • Промотиране/представяне на ФСПВ пред заинтересовани страни, което включва:
- Поддръжка и развитие на основните канали на комуникация на ФСПВ: електронна страница , общи печатни материали, специфична информация, свързана с конкретни проекти или дейности на организацията, други текущи задачи;
- Разработване на база данни с основните заинтересовани страни и партньори на ФСПВ и поддържане на редовна комуникация с тях;
- Съвместна работа с Директора на ФСПВ за насрочване, организиране и подкрепа на срещи с ключови заинтересовани страни, НПО, институции, бизнес организации и др.
 • Разработване и изпълнение на план за приобщаване и въвличане на бизнеси/фирми/компании и др. в работата на организацията, с цел набиране на средства;
 • Представяне на текущи дейности на фондацията пред бизнеси, с цел финансиране или получаване на друг вид подкрепа;
 • Работа съвместно с местните екипи на ФСПВ при разгръщане на местна мрежа от бизнеси за подкрепа и финансиране на дейностите на организацията;
 • Разработване и изпълнение на план за провеждане на събития за събиране на средства за дейностите на фондацията;
 • Поддържане на контакти с международни донори на ФСПВ и активна подкрепа на събития провеждани от тях на местно, национално и международно ниво;
 • Други задачи, свързани с ефективността на работата, изисквани от Директора на ФСПВ.
Предлагаме:
 • Работа в неправителствена организация представена на национално ниво;
 • Възможност за гъвкаво разпределение на задачите и развитие на собствен подход при тяхното изпълнение;
 • Работа с мотивиран и деен екип със специалисти в различни направления;
 • Възможност за професионално развитие с партньори от страната и чужбина.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование /бакалавър, магистър/ в сферата на PR и комуникации;
 • Работа на подобна позиция минимум 1 година;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Познаване особеностите на работа в неправителствения сектор;
 • Умения за работа в екип;
 • Познаване на законодателство в сферата на подкрепата на млади хора, напускащи специализирани институции за отглеждане на деца;
 • Компютърни умения /Microsoft Office, Интернет, HTML, Wordpress/;
 • Възможност за пътуване в страната;
 • Шофьорска книжка.
Необходими документи за кандидатстване:
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации;

Документи се приемат само по електронен път до 31 октомври 2021 г. на: n.zlatev@fscibulgaria.org

Лице за контакт:
Николай Златев