English   14188 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Всичко, за което мога да помогна

Дата на публикуване:
21 януари 2021 г.
Валидна до:
21 февруари 2022 г.
Област:
Варна
Име и фамилия:
Николай Димитров
e-mail:
night.d.wing@gmail.com,
Телефон:
0876/401630
Период на заетост:
целодневно
Сфера на дейност:
Етнически въпроси; Защита на човешки права; Околна среда
Тип:
Доброволци