English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Психология

Дата на публикуване:
05 юли 2021 г.
Валидна до:
30 септември 2021 г.
Област:
Име и фамилия:
Грета Михайлова
e-mail:
gretamihaylovwaa99@gmail.com,
Телефон:
0887191062
Период на заетост:
целодневно
Сфера на дейност:
Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси
Тип:
Доброволци