English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Ръководител SOS Младежки дом

Дата на публикуване:
16 август 2021 г.
Валидна до:
16 септември 2021 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

Нашата мисия:

Ние създаваме семейства за нуждаещи се деца и им помагаме да формират своето бъдеще

  

 

СДРУЖЕНИЕ SOS ДЕТСКИ СЛИЩА БЪЛГАРИЯ 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

 

РЪКОВОДИТЕЛ (СПЕЦИАЛИСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ) - 

 на два Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи

(SOS Младежки дом)

 гр. София


От Вас се очаква:

 • Да организирате функционирането на услугата Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) към нашата Програма „SOS Детско селище София“, която се реализира в два центъра - SOS Младежки дом „Мечтатели“ и SOS Младежки дом „Приятели“
 • Да ръководите, организирате и контролирате дейността и пряката работа на сътрудниците  в ЦНСТ
 • Да осъществявате връзка с държавни и обществени организации, имащи отношение към работата с деца и младежи и защита на най-добрия им интерес

·        Да осъществявате пряка социална и педагогическа работа с децата и юношите, настанени в ЦНСТ

·        Да организирате и да участвате активно във всички дейности на ЦНСТ и други проекти SOS Детски селища България.


Предлагаме:

 • Динамична и интересна работа в международна неправителствена организация с многогодишен опит и традиции, мотивиран и деен екип
 • Възможности за професионално развитие и за допълнително обучение в рамките на организацията
 • Добро възнаграждение и социални придобивки.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на социалните и педагогическите науки
 • Трудов стаж по специалността в подобна сфера мин. 5 години
 • Управленски опит и умения за мотивиране на  екип
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца
 • Познаване особеностите на юношеската възраст и професионален опит в работа с юноши
 • Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/ и владеене на английски език ще бъдат допълнително предимство.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо

Автобиография

Препоръки от предишни работодатели

Срок за подаване на документите: 14  септември 2021

 

Позицията е отворена за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Лице за контакт: Светла Могиланска, e-mail: svetla.mogilanska@sosbg.org.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

 Моля, при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.