English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Менторство на изоставени и деца сираци до 12 г.

Дата на публикуване:
30 август 2021 г.
Валидна до:
30 септември 2021 г.
Област:
София
Име и фамилия:
Лиляна Душанова
e-mail:
doushanova.lili@gmail.com,
Телефон:
0887604563
Период на заетост:
от 30.08.2021 г. до 30.08.2021 г.
целодневно
Сфера на дейност:
Друго
Тип:
Доброволци