English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Стажант - Връзки с обществеността (PR)

Дата на публикуване:
01 септември 2021 г.
Валидна до:
24 септември 2021 г.
Име:
Институт по медиация и управление на спорове
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
Ул. "Позитано" № 30, партер
Телефони:
02/4837621
Ел. поща:
info@imeus.bg
Тип:
Стаж

Сдружение „Институт по медиация и управление на спорове“ (ИМЕУС) развива дейности, чрез които се промотират извънсъдебните методи за разрешаване на различни видове конфликти.

В началото на м. септември, с помощта на Фонд „Активни Граждани“, стартира и първата дейност от проекта „Децата на фокус в разнообразните семейства“. Разработван съвместно от Сдружение „ИМЕУС“, партньорите от Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) и Фондация „Ресурсен център Билитис“, неговата основна цел е създаването на първия специализиран център за алтернативно разрешаване на семейни конфликти в България. Чрез него ще бъдат предоставяни комплексни услуги от медиатори, адвокати, психолози и специалисти по детско развитие, за да бъде предотвратен в максимална степен рискът от травмиране на децата, чиито родители/възрастни членове на семейството, преминават през конфликтна ситуация.

За да може всичко това да получи отразяване в медийното пространство, ние се нуждаем от теб!

Търсим мотивирани студенти или начинаещи професионалисти в сферата на връзките с обществеността (PR), които ще придобият професионален опит чрез поддръжката на профилите на проекта в социалните мрежи и като цяло в медийното пространство. По този начин ще спомогнете за това всички дейности по проекта да придобият необходимата публичност, с чиято помощ обществото да бъде запознато с новите възмооности, които се разкриват пред него!

В рамките на проекта „Децата на фокус в разнообразните семейства“:

  • ще придобиеш нови знания и ще затвърдиш професионалния си опит;
  • ще развиеш своите личностни качества, комуникационните си умения и способността да работиш в екип от професионалисти в различни сфери, обединени от обща цел;
  • ще усъвършенстваш способността си да създаваш стратегии и да ги имплементираш в заложените срокове;
  • ще бъдеш включен като член на екипа по проекта.

Стажантската ни позиция е подходяща за теб, ако:

  • Си активен студент, вече завършил, и/или имаш практически опит в някоя от следните специалности: „Връзки с обществеността“, „Журналистика“, „Комуникационен мениджмънт“, „Реклама“ или сходни направления;
  • Притежаваш добри комуникационни и организационни умения;
  • Имаш добри компютърни умения: (работа с MS Office, работа с профили в социални мрежи (FB, Instagram, Twitter, Youtube и пр.).

Стажът е с продължителност от 4 до 16 месеца, като работното време е гъвкаво и дейностите се извършват онлайн. Комуникацията между членовете на екипа се провежда онлайн, лични срещи могат да бъдат правени с предварителна уговорка.

Ако стажът ти се струва интересен и тематиката на проекта те вдъхновява, можеш да ни пишеш със CV на info@imeus.bg.

Одобрените кандидати ще сключат споразумение със Сдружение „ИМЕУС“ и ще получат сертификат за преминат стаж.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно всички приложими изисквания на действащата нормативна уредба на територията на страната.