English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Фондация „Светът на Мария" предлага възможност за платен стаж

Дата на публикуване:
03 септември 2021 г.
Валидна до:
03 октомври 2021 г.
Тип:
Стаж

Мисията на Фондация „Светът на Мария" е да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Фондацията предоставя социалната услуга Дневен център с трудови дейности „Светове“, в който подкрепа получават 37 пълнолетни хора с интелектуални затруднения. Подкрепата е организирана в програми и ателиета, съобразно индивидуалните потребности на всеки от клиентите на услугата.

За стажа

Сътрудникът ще подпомага работата на Дневен център „Светове“ чрез:

  • включване в дейностите на ателиетата;
  • участие в програмите за трудова практика и трудово наставничество;
  • документиране на дейностите в Дневния център;
  • изпълнение на други задачи, поставени му от екипа.

Сътрудникът ще бъде ангажиран почасово (средно 5 – 10 часа седмично) и може да съчетава стажа с други свои ангажименти. Ще бъде осигурено въвеждащо обучение.

Процедурата по кандидатстване включва – попълване на формуляра за заявяване на интерес, среща с представител на екипа и пробно включване в дейностите. При желание да се свържете с нас, моля обадете се на: 0882 663 665 или 0885 871 231.

При желание да заявите интерес за включване в стажа, попълнете формата.