English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Психолог в Център за обществена подкрепа „Вяра“ – град Габрово

Дата на публикуване:
07 септември 2021 г.
Валидна до:
07 октомври 2021 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

Чрез Вас една добра идея би могла да намери много приятели


Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 137 страни по света.
В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

Място на работа: гр. Габрово

Цел на позицията

Предоставя професионална психологическа подкрепа и консултации, като част от дейността на ЦОП Габрово в работата им с деца и семейства.

Основни задължения:

 • Реализира диагностична дейност;
 • Осъществява предоставянето на психологическо консултиране;
 • Организира и води групова работа с деца и семейства, клиенти на ЦОП;
 • Работи като водещ на случай;
 • Изготвя психологическа оценка по насочените от социалните работници случаи;
 • Участва в планирането на социалните услуги и дейности в центъра.
Задължителни изисквания към кандидатите:
 • Висше образование – психология
 • Минимален трудов стаж по специалността - 1 година
 • Готовност и умения за работа с деца и семейства в риск, както и за мобилна работа на терен
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на социалните услуги за деца
 • Готовност за работа с маргинализирани групи и деца с различен етнически произход
 • Компютърна грамотност /Microsoft office, Microsoft teams
 • Свидетелство за управление на МПС/активен шофьор/
Организацията предлага:
 • Трудов ангажимент на пълен работен ден;
 • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип;
 • Възможности за допълнително обучение;
 • Социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване:
 •  Мотивационно писмо
 • Автобиография
 • Препоръка от предишна месторабота

Моля, изпратете документите си на e-mail адрес: mariana.racheva@sosbg.org.

Лице за контакт Мариана Рачева - телефон 0886255488.

Краен срок за подаване 30.09.2021 г.

Ще се свържем само с избраните кандидати.

Моля, при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.