English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Бъди доброволец на Националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие

Дата на публикуване:
15 септември 2021 г.
Валидна до:
17 септември 2021 г.
Тип:
Доброволци
Какво?

Горещата телефонна линия за пострадали от насилие на фондация "Асоциация Анимус" за пръв път дава свободно на 1 октомври 1997 г., а от 2017 г. насам работи и в непрекъснат 24-часов режим.

От ден първи до днес отдадените ѝ доброволци са провели над 40 000 разговора, които за човека отсреща – независимо дали жена, мъж или дете – често са били единствен изход от хватката на сексуалното, домашното насилие, трафика на хора или друг вид посегателство върху личността.

За да продължи обаче да действа на същите обороти, организацията търси своите нови железни доброволци, които да се присъединят към безстрашните редици на екипа в София.

Каква ще е моята роля като доброволец?

Накратко, ролята на консултантите е да:

  • изслушват и оказват емоционална подкрепа
  • партнират в процеса на вземане на решение
  • информират и насочват към други служби при необходимост
  • в ситуация на криза, породена от непосредствен инцидент, изготвят план за сигурност и насочват клиента към подходяща служба или програма
  • предоставят превантивна информация за млади хора, които планират да пътуват или работят в чужбина, с цел избягване на риска от попадане в ситуация на трафик
  • консултират в условия на анонимност и конфиденциалност
Всички одобрени след интервю кандидати ще преминат през организиран интензивен тренинг с продължителност пет дни в периода от 27 септември до 1 октомври 2021 г. и поемат ангажимент да дават дежурства на линията за период от минимум 6 месеца.

Времето, през което всеки консултант е работил доброволно на линията, се счита за стаж и опит по специалността.

Кога?

Необходими са доброволци, които могат да поемат минимум по едно 4-часово дежурство седмично в дните от понеделник до петък. Смените са в следните интервали:

От 09:00 до 13:00 ч.
От 13:00 до 17:00 ч.

Всеки доброволец се включва по предварително изготвен месечен график, според свободното си време.

При натрупване на повече опит може да се поемат и вечерни дежурства, които се заплащат.

Къде?

София

Организатор?

Фондация “Асоциация Анимус”

За повече информация и включване в инициативата, моля посетете сайта на TimeHeroes