English   14170 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




Кариера в НПО

Технически сътрудник на пълен работен ден

Дата на публикуване:
21 септември 2021 г.
Валидна до:
21 октомври 2021 г.
Име:
Сдружение "Щастливо дете"
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Иван Вазов 9, партер, ap.1Б
Телефони:
02/9885061, 0878453973
Ел. поща:
astraea@techno-link.com
Тип:
Работа

Технически сътрудник на пълен работен ден

Сдружение „Щастливо дете“ вече 18 години работи в сферата на Международно осиновяване. Амбицията ни като неправителствена организация е нито едно дете да не остане „сирак“. Мисията на организацията ни е инвестиране в обучението на специалисти за работа с деца със специални нужди. Даваме най-доброто от себе си, за да „създаваме семейства“ и да виждаме щастливи детски усмивки.

СНЦ „Щастливо дете“ търси да назначи технически сътрудник на пълен работен ден.

Какво включва работата:

 • Отговаряне на обажданията и приемане на посетителите в офиса;
 • комуникация с различни институции;
 • Водене на специализирана кореспонденция;
 • Организира техническата подготовка на документи – доклади, статистика, срещи и мероприятия;
 • оформяне на преводи;
 • Водене на картотека;
 • Посещение на разпределение на профили в Министерство на правосъдието;
 • Посещение на различни институции и децата, с чиито профили работи организацията;
 • Съпровождане на чуждестранните клиенти на организацията по време на посещенията им в България;
 • Изготвяне, оформяне и поддържане на досиета;
 • Стриктно следене и изпълнение на актуалността на документите по досиетата;
 •  Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите.

Ако вие се отличавате с:

 • Отлична комуникативност и грамотно използване на български език;
 • Добро владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Добра компютърна грамотност (Word, Excel);
 • Работа в екип;
 • Желание за работа с деца;
 • Желание за развитие;

Изисквания към кандидатите:

 • Образователна степен: бакалавър или магистър
 • Специалност: Социални дейности, администрация или друга релевантна
 • Друга квалификация: добро владеене на английски език, компютърна грамотност, шофьорска правоспособност;
 • Опит: не е задължителен

Предимство - хора работили или работещи в НПО сектора или хора работили по проекти.

Ние предлагаме:

 • Трудов договор на 8-часов работен ден;
 • Въвеждащо обучение;
 • Развитие, съответстващо на резултатите;
 • Дневни и седмични командировки;

Кандидатстване:

Ако желаете да кандидатствате:

 • Моля, изпратете: CV и мотивационно писмо

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, за насрочване на интервю.