English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Всякаква подкрепа по посочените теми

Дата на публикуване:
27 септември 2021 г.
Валидна до:
31 декември 2021 г.
Област:
София
Име и фамилия:
Людмила Тодева
e-mail:
lucy_petroval@yhoo.com,
Телефон:
0876833681
Период на заетост:
вторник, четвъртък
сутрин, вечер
Сфера на дейност:
Клубове по интереси; Проблеми на жените, джендър въпроси; Развитие на местни общности, квартални сдружения
Тип:
Доброволци