English   14170 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Психолог

Дата на публикуване:
06 октомври 2021 г.
Валидна до:
06 ноември 2021 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20
Ел. поща:
bulgaria@concordia.bg
Тип:
Работа
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

МЯСТО НА РАБОТА: кв. Орландовци , Дневен център за деца и семейства „Конкордиа“.

Области на дейност:
 • Провеждане на индивидуални сесии и групова работа с деца и родители.
 • Обследване и оценяване на психологически статус на насочените потребители.
 • Създаване и поддържане на протоколи от сесии.
 • Изработване на индивидуален план за работа с клиентите.
 • Следи за постигнатите резултати и напредък в социалната интеграция на клиентите и дава обратна връзка на екипа.
 • Изготвя становища по случаи.
 • Участие в екипни срещи на услугата, супервизии и интервизия с други психолози от фондацията.

Очакваме кандидатите да притежават:

 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър и/или магистър по “психология” или „социална психология”.
 • Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност.
 • Умение за работа в екип.
 • Толерантност за работа с уязвими общности и деца от рискови групи.
 • Отлични комуникативни умения.
 • Познаване и спазване на етичните принципи на социалната работа с деца, семейства, общности.
 • Толерантност и позитивна нагласа към хора от различни социални прослойки, с различна сексуална ориентация, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот.
 • Кандидати с опит в работа с деца и семейства в риск ще се счита за предимство.
Кандидатите могат да открият при нас:
 • Трудов договор на 8 (осем) часа.
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
 • Комуникативно работно място.
 • Супервизия и професионална подкрепа.
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения.
Може да изпратите актуална автобиография на имейл:  teodora.atanasova@concordia.bg като посочите за коя позиция кандидатствате.
 
Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.