English   14169 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Логопед

Дата на публикуване:
06 октомври 2021 г.
Валидна до:
06 ноември 2021 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20
Ел. поща:
bulgaria@concordia.bg
Тип:
Работа
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

МЯСТО НА РАБОТА: кв. Орландовци, Дневен център за деца и семейства „Конкордиа“.

Области на дейност:
 • Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата .
 • Извършва оценяване на цялостното развитие на децата за установяване на потребности от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 • Извършва превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата и др.
 • Оценява речевите и езиковите особености на децата с цел определяне естеството на комуникативните нарушения.
 • Провежда логопедични тестове или изследвания чрез използване на стандартизирани диагностични инструменти и оборудване.
 • Прилага програми за познавателно и езиково развитие.
 • Изготвя необходимата документация и отчетност - протоколи от индивидуални сесии, ежемесечен отчет на дейността и др.

Очакваме кандидатите да притежават:
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър и/или магистър логопед, дефектолог, специален педагог или друга сходна.
 • Толерантност за работа с уязвими общности и деца от рискови групи.
 • Опитът в работа с проблемни деца е предимство.
 • Отлични комуникативни умения.
 • Познаване и спазване на етичните принципи на социалната работа с деца, семейства, общности.
 • Опит в работа с деца и лица със специфични потребности и от маргинализирани групи.
 • Толерантност и позитивна нагласа към хора от различни социални прослойки, с различна сексуална ориентация, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот.
Кандидатите могат да открият при нас:
 • Предлагаме трудов договор на половин щат (4 часа).
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
 • Комуникативно работно място.
 • Супервизия и професионална подкрепа.
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения.
Може да изпратите актуална автобиография на имейл: teodora.atanasova@concordia.bg като посочите за коя позиция кандидатствате.
 
Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.