English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Възпитател в Къща за младежи „Ропотамо"

Дата на публикуване:
29 октомври 2021 г.
Валидна до:
29 ноември 2021 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20
Ел. поща:
bulgaria@concordia.bg
Тип:
Работа
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Място на работа: Района на Сточна гара, София

Области на дейност:
 • Информира, приема и настанява потребители на услугата.
 • Подпомага потребителите на услугата при изграждане на умения за самостоятелен живот и себеутвърждаване, чрез професионална реализация.
 • Поддържане на контакти с други агенции за социални грижи, училища и здравни заведения, ангажирани с предоставяне на информация и получаване на обратна връзка за общото състояние на потребителите и тяхното развитие.
 • Спазване на организационните стандарти и процедури.
Очакваме кандидатите да притежават:
 • Образователна степен бакалавър/магистър Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. сродни специалности.
 • Толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, ценностна ориентация, начин на живот, бит и хигиена.
 • Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност.
 • Умение за работа в екип.
 • Кандидати с опит в работа с деца и семейства в риск ще се счита за предимство.
 • Познаване на здравното, на социалното законодателство и на съответните политики на Република България.
Кандидатите могат да открият при нас:
 • Трудов договор
 • Работа по график (дневни /нощни смени , включително съботно-неделни дежурства)
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
 • Комуникативно работно място.
 • Супервизия и професионална подкрепа.
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения.
Може да кандидатствате да изпращате актуална автобиография на имейл:  teodora.atanasova@concordia.bg като посочите позиция, за която кандидатствате.

Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.