English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социален работник

Дата на публикуване:
15 ноември 2021 г.
Валидна до:
15 декември 2021 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа
Сдружение SOS Детски селища България

Търси да назначи

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК


в Център ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА –  град Велико Търново

 
ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света.

В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

Цел на позицията
  • Осъществява пряка социална работа с потребителите на Центъра за обществена подкрепа в съответствие с планираните социални услуги.
  • Като част от екипа на Центъра за обществена подкрепа участва в планирането на социалните услуги и дейности.
От избрания кандидат ще очакваме да:
  • работи като водещ на случай,  предоставя и организира необходимите социални услуги;
  • документира предоставянето на социалните услуги;
  • осъществява консултативна дейност, включително в дома на потребителите;
  • осъществява дейности по социалната услуга приемна грижа;
  • организира и води групова работа с деца и семейства.

Изискванията ни към кандидатите са:
  • висше образование – социални дейности, социална педагогика
  • готовност и умения за работа с деца и семейства в риск, както и за мобилна работа
  • умения за работа и готовност за работа  с маргинализирани групи и деца с различен етнически произход
Трудов стаж по специалността или в сферата на социалната работа  е предимство

Работата е интересна и динамична. Като нов член на екипа ще започнете с въвеждане в спецификата на работа в нашата организация и ще се запознаване с конкретните изисквания към позицията.

Сдружението осигурява ежемесечни супервизии и минимум един път в годината обучение по теми, съобразени с професионалните потребности на сътрудниците

Организацията оценява, стимулира и подкрепя всеки сътрудник в стремежа му да се развива и израства професионално.

Ще имате пълната подкрепа на ръководството и екипа.

Работно време: пълен работен ден за календарната 2022 година, стандартно работно време

Място на работа: гр. Велко Търново, ул. Димитър Найденов № 4

Необходими документи за кандидатстване: мотивационно писмо, автобиография, копие от диплом за завършена образователна степен и/или допълнителни квалификации/специализации

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Краен срок за подаване на документи на e-mail адрес: albena.dobreva@sosbg.org, до 05.12.2021 година

Лице за контакти във В.Търново: Албена Добрева - мобилен телефон  0876-999545

Ще се свържем само с избраните кандидати.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.