English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Деца

Дата на публикуване:
18 ноември 2021 г.
Валидна до:
18 декември 2021 г.
Област:
София
Име и фамилия:
Ралица Бонева
e-mail:
r.boneva.5@gmail.com,
Телефон:
0889468185
Период на заетост:
от 27.11.2021 г. до 31.12.2021 г.
събота, неделя
сутрин
Сфера на дейност:
Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата
Тип:
Доброволци