English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Учител по математика, почасова ангажираност за Основно прогресивно училище 2 - Варна, Фондация за образователна трансформация

Дата на публикуване:
14 декември 2021 г.
Валидна до:
14 януари 2022 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа

Обичате ли децата?
Обичате ли децата толкова, че да искате да ги учите?
Обичате ли децата толкова, че да сте готови да се учите, за да  ги учите?

Може би тогава искате да станете УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, начален етап в ПРОГРЕСИВНО УЧИЛИЩЕ, Варна?
Ние търсим точно Вас да се присъедините към екипа ни на почасова ангажираност.

ОБХВАТ И ОТГОВОРНОСТИ на ролята учител по математика:

 1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание по математика, осигурявайки процеса за постигането им.
 2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които да стимулирате. изследователския процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
 3. Използвате като основни подходи за преподаване изследователство и концептно базирано учене.
 4. Съобразявате методите на работа с особеностите на възрастовото развитие на учениците и с поставените цели на обучение.
 5. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в начален етап.
 6. Провеждате диагностично оценяване за развитие в началото и края на учебната година.
 7. Комуникирате с родителите представянето и развитието на учениците и съдействате за тяхната въвлеченост.
 8. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
ИЗИСКВАНИЯ:
 • Висше образование, специалност "Математика", с педагогическа квалификация - учителска правоспособност;
 • Две години опит в преподаване на ученици;
 • Английски език - писмено и говоримо, минимум ниво В1;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация;
 • Познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.
Личностни качества и ценностни нагласи:
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика при деца;
 • Рефлективност  и проактивност;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.
Какво ви предлагаме?:
 • Работа на непълно работно време;
 • Възможност да се включите в екип, който развива прогресивен образователен модел, чрез най-новите образователни тенденции;
 • Регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност.
Как да кандидаствате?
За да кандидатствате по тази обява, изпратете CV и мотивационно писмо на snezhina.varbanova@transform.bg.
Препоръчителни са и всякакви допълнителни документи, които да подкрепят кандидатурата Ви.

Процесът на подбор

Първият етап на процеса е свързан с проверка за съответствие на документите с формалните изисквания за заемане на позицията. За следващи стъпки ще се свържем само с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса и участието!