English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

За всичко

Дата на публикуване:
05 януари 2022 г.
Валидна до:
05 февруари 2022 г.
Област:
Пловдив
Име и фамилия:
Дияна Даянова
e-mail:
diqna_dimitrovaa90@mail.bg,
Телефон:
0898373420
Период на заетост:
от 30.11.2022 г. до 30.11.2022 г.
събота, неделя
целодневно
Сфера на дейност:
Образование
Тип:
Доброволци