English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Работа в помощ на деца и младежи

Дата на публикуване:
06 януари 2022 г.
Валидна до:
28 февруари 2022 г.
Област:
София
Име и фамилия:
Катерина Мечева
e-mail:
ammbabo@abv.bg,
Телефон:
0886151672
Период на заетост:
вторник, сряда, четвъртък
целодневно
Сфера на дейност:
Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Проблеми на децата
Тип:
Доброволци