English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Координатор дейности

Дата на публикуване:
07 януари 2022 г.
Валидна до:
31 януари 2022 г.
Име:
Фондация Екатерина Каравелова
Област:
Пловдив
Град/Село:
Пловдив
Пощенски код:
Адрес:
Чорлу 57
Телефони:
0889507302
Ел. поща:
info@sheinbulgaria.org
Тип:
Работа
Фондация „Екатерина Каравелова“ е създадена през 2016 г. и активно работи за изграждането на среда, възможности и политики в България, които ефективно подкрепят развитието на българските жени – личностно, социално и професионално.

Фондацията развива дейности в три основни направления „Общност” чрез социалния формат „ТЯ в България“, „Развитие” чрез програмата за личностно развитие „ТЯ съм АЗ“ и „Политики” чрез своята застъпническа дейност чрез разработването на становища и доклади относно равнопоставеността на жените и мъжете в страната. Фондацията е член на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет и на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион към МРРБ.

В контекста на разрастващата се дейност и отговорности сред женската общност в България, фондация „Екатерина Каравелова“ планира да разшири екипа си с отдаден и амбициран професионалист, който да се присъедини към нас на позицията.

КООРДИНАТОР ДЕЙНОСТИ

Титулярът на позицията ще работи активно с ръководството на фондацията, проектните екипи и доброволческата мрежа, за да може да реализира ефективно планираните проектни и организационни дейности в синхрон с целите и мисията на фондация „Екатерина Каравелова“.

Основни задължения и отговорности
 • Координира цялостния процес по оперативна реализация на дейностите по направления “Общност” и “Развитие” на фондацията
 • Поддържа контакт с ръководството на фондацията и работните екипи и доброволци по направления, като отговаря за навременно и пълно събиране на необходимата информация за предстоящи програми от дейности, тяхното планиране, подготовка и реализация
 • Проучва и предлага възможности за възможно най-ефективна реализация на дейностите – участници, срокове, необходими материали, потенциални доставчици, логистика
 • Изготвя график на дейностите по направления и следи за синхронизацията и баланса между отделните графици, като комуникира навреме към всички външни и вътрешни участници
 • Изготвя ориентировъчни бюджети и проследява тяхната реализация, включително и събирането на счетоводни документи и информация
 • Служи като лице за контакт на всички заинтересовани страни – представители на екипа, доброволци, партньори, подизпълнители, медии
 • Супервизира реалното изпълнение и затваряне на отделните дейности, с последващата администрация на процеса
 • Изготвя регулярни отчети и доклади за извършената дейности и прогреса на реализация
 • Координира вътрешно-екипна и външна комуникация за отделните дейности
 • Подготвя публикации за социалните канали на фондацията във връзка с дейностите по направления “Общност” и “Развитие”
 • Подготвя съдържание и качва новини на сайта на фондацията по направления “Общност” и “Развитие”.
Ключови изисквания
 • Опит в планирането и организацията на различни проектни дейности и събития
 • Много добри умения за паралелна организация и координиране на различни дейности
 • Предходен опит (включително и доброволчески) в неправителствена организация
 • Отлични устни и писмени комуникационни умения
 • Доказани умения в организирането и координирането на различни хора в работни групи и екипи
 • Мултифункционалност и добри умения за работа в динамична и променящата се среда
 • Умения за работа без директна ежедневна супервизия и умения за взимане на решения
 • Опит като доброволец
 • Опит в изграждане на съдържание за социалните мрежи.
Незадължително, но даващо предимство е опита в координацията на доброволци

Какво предлагаме
 • Дългосрочна и развиващата се позиция на постоянен трудов договор в отговорна организация с кауза
 • Конкурентни условия на работа
 • Възможности за личностно и професионално развитие
 • Гъвкава работна среда
 • Възможност да допринесеш за развитието на гражданския сектор в град Пловдив
 • Възможност за включване в различни обучения за развитие на умения и изграждане на капацитет
 • Възможност за включване и участие на международни срещи и обучения касаещи равенството на половете

В случай, че разпознавате себе си в описаната позиция, ще се радваме да се запознаем с подробно описание на вашия професионален и доброволчески опит. Можете да ни изпратите актуална автобиография на адрес info@sheinbulgaria.org

Екипът на фондацията си запазва правото да се свърже само с предварително подбрани по документи кандидати.