English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Актавис България

Актавис отпуска студентски стипендии в подкрепа на талантливи студенти. Целта на програмата е да подпомогне обучението им във висши учебни заведения и бъдещото им професионално развитие в сферата на фармацевтичното производство, както и да допринесе за задълбочаването на връзките между бизнеса и образованието.