English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
EK обяви Покана за набиране на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.

Актуално   Срок за кандидатстване: Текущ

На 04.04.2019 г. Европейската комисията обяви  Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.

Обхват и приоритетни типове проекти на Покана 2019:

Подпрограма „Околна среда":

  • традиционни проекти – околна среда и ресурсна ефективност, природа и биоразнообразие, управление и информация, свързани с околната среда;
  • подготвителни проекти;
  • интегрирани проекти;
  • проекти за техническа помощ.

Подпрограма „Действия по климата":

  • традиционни проекти – смекчаване, адаптация, управление и информация, свързани с климата;
  • интегрирани проекти;
  • проекти за техническа помощ.

Поканата за набиране на проекти е отворена от 4 април 2019 г, като се набират предложения в зависимост от типа проекти, както следва:

....

Повече информация можете да намерите на страницата на програмата.

Обърнете внимание на индикативните крайни срокове за всяка от подпрограмите.