English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана на ФМ на ЕИП за двустранни отношения в рамките на програма „Опазване на околната среда и климатичните промени" - схема за подкрепа на пътувания.

Актуално   Срок за кандидатстване: Текущ
Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" публикува покана за схема за пътувания. Максималната сума за кандидатстване е 5 000 евро. Поканата е отворена до изчерпване на наличния бюджет. Повече информация и необходимите документи, ще откриете на сайта ни.