English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Отворена е първата сесия на общинския фонд „Култура" на Община Бургас

Актуално   Срок за кандидатстване: от 04.01.2022 г. до 18.02.2022 г.

От 4-ти януари 2022 г. е отворена за кандидатстване Сесия 1 съгласно Правилник за работа на Фонд „Култура“ на Община Бургас, приет с решение на ОбС – Бургас по т.5, Протокол № 25/28.09.2021 г.

Културни организации, юридически лица, творци упражняващи свободна професия в сферата на културата от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения онлайн, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника на Фонда.

Кандидатите по Направление 1, 3, 4 и 6 могат да са от друго населено място, при условие, че последните, при осъществяването на проекта ще включат творци, развиващи културна дейност на територията на Община Бургас и/или проектът ще се реализира изцяло или частично на територията на Община Бургас.

През 2022 г. в Сесия 1 може да се кандидатства по всички направления, които са:

Направление 1 – „ Нови фестивали и други културни събития“;
Направление 2 – „Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концерти и други събития от културния календар на Община Бургас“;
Направление 3 – „Подпомагане мултиплицирането на проекти, финансирани по този Правилник и вече представени пред публика“;
Направление 4 – „Произведения на бургаски писатели, поети и на автори от област история, културология (или култура) и краезнание – изкуствоведски,
исторически, краеведски (засягащи Бургас), както и юбилейни (на институции и
обществено значими личности за Бургас) художествени произведения;
Направление 5 – „Подпомагане заснемането на филми и ТВ сериали на
територията на Община Бургас“ ;
Направление 6 – „Мобилност“.

Периодът за подаване на документи е от 4 януари до 18 февруари 2022 година.

Подробности ще намерите на сайта на Община Бургас.