English   14179 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана: Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)"

 
Покана: Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)”

Първа покана за представяне на проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

На 27 август 2021 г., Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ обяви първа покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“ .

Проектни предложения могат да се подават от 27.08.2021 г. до 17.30 ч. на 29.11.2021 г.

Целите на Резултат 3 са:

- да популяризира културни инициативи на етнически и културни малцинства (с фокус роми) и да привлече нови публики, включително в отдалечени райони и/или райони с лош достъп;

- да ангажира мнозинството и малцинствените групи (с фокус върху роми) в културни проекти и да подобри достъпа им до култура и изкуства;

- да подобри положението на ромското население в България, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения/капацитет и/или като път към образованието.

 Допустими кандидати са всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиито принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.

Проекти на обща стойност 1 300 000 евро ще бъдат подкрепени, като максималният и минималният размер съответно са 75 000 и 25 000 евро за проект.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/a34573f2/Procedure/Info/14ef905d-f0e1-4686-b932-91548ef2aba4

 


Източник: https://www.eeagrants.bg/

Сходни публикации

Фондацията на TELUS International в България подкрепя нови осем социалнозначими проекта

Фондацията на TELUS International в България подкрепя нови осем социалнозначими проекта

Годишната инвестиция в помощ на близо 100 000 души от местните общности е 170 000 леваНа 17 ноември се състоя второто за

Vivacom кани граждански организации на представянето на седмия Регионален грант (2021-2022)

Vivacom кани граждански организации на представянето на седмия Регионален грант (2021-2022)

Откриването на новото издание на програма Vivacom Регионален грант ще бъде съчетано с информационна среща за НПОНоември е

Набиране на проектни предложения за Национална програма за младежта 2021 - 2025

Набиране на проектни предложения за Национална програма за младежта 2021 - 2025

Стартира нова процедура по набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта