English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Справочник „Европа в интернет"

 
Справочник „Европа в интернет”
Справочник „Европа в интернет"

Фондация „Общество на децата" обявява прием на доброволци във връзка с финализиране на изданието „Европа в интернет".

Можете да заявите своето участие като доброволен сътрудник на фондацията и да работите по финализирането на текста на български и на английски език. 

Благодарим на Мария и Георги, които написаха справочника, за да се докоснат всички заинтересовани до ценната информация. 

След присъединяването на България към Европейския съюз (EC) на 1 януари 2007 година, значително се увеличи необходимостта от информация за евроинтеграционните процеси. Предоставянето ѝ, както и улесняването на достъпа до нея, оказват силно влияние върху участието на българските граждани в Европейските инициативи.

Основната цел на интернет справочника "Европа в Интернет" за периода 2014-2020 е предоставяне на леснодостъпна информация до гражданите за многобройните и разнообразни дейности на Европейските институции, органи и агенции, Европейските програми и законодателство. "Eвропа в Интернет" има справочен характер и не претендира за научни приноси или уникалност. В изданието са включени линкове, водещи към интернет портали, свързани с Европейското законодателство, образование и политики. Всички граждани могат да намерят отговори на своите запитвания на официалните сайтове на ЕС.

Публикацията е разделена на осем основни части. В първия раздел са включени интернет сайтове на всички институции и органи на ЕС, в това число и финансови, консултативни и междуинституционални. Втората част е посветена на политиките на ЕС относно регионалното развитие, мерките за сигурност, законодателството и образованието.

Третият раздел предоставя линкове към всички активни Европейски програми и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 година. Следващите два раздела са базирани на обща информация, свързана с различни изисквания и задължения към държавите-членки на ЕС и страните-кандидатки за членство.

Последните три раздела на справочника включват линкове към международните органи на Европейския съюз - правителствени и неправителствени организации в България и чужбина, както и допълнителни източници на информация - документи, данни и анализи, свързани с ЕС.

Вярваме, че справочникът "Европа в Интернет" ще бъде полезен за всички граждани, интересуващи се от Европейските институции и интеграционните процеси.

Подкрепете нашата кауза, с която подкрепа се надяваме да издадем справочника съвсем скоро.

Справочникът се превежда на английски език и ще бъде достъпен на уебстраницата на Фондацията съвсем скоро.

За да заявите желание за участие, моля изпратете мотивационно писмо и кратка автобиография, за да представите своите знания и опит.

За контакти:
e-mail: info@childrenssociety.foundation