English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обучение за учители „Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище"

 
 
Фондация „Благотворител" представя възможност за участие в обучение за учители „Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище"

Датата за провеждане е 25.09.2021 г. (събота), обучението носи на всеки участник 1 кредит
Частично обучението ще се проведе онлайн. 
Място на провеждане: zoom 
Начин на завършване: тест и творческа задача
Компетентности, които ще бъдат придобити: педагогическа, комуникативна, социална

Програмата се съсредоточава върху уменията на учителя за изграждането на качества в характера на децата като: честност, търпение, решителност, благодарност, щедрост, сътрудничество, смелост, отговорност, уважение и др. Това е важен способ за създаване на училищна среда, в която се мотивира осъзнатото им разбиране и прилагане в ежедневието на учениците.
Обучението дава възпитателни стратегии, които ако се приложат в ежедневната работа с децата, променят навиците и нагласите в целия клас.

За лектора: МАРИНА КЛАРКСЪН /ГРОЗДАНОВА/. Тя е автор на "Уроци за сърцето" - първа книга и съавтор във втора книга. Наръчници за учители, които фондация Благотворител издаде 2018г.
Тя е преподавател, психолог и обучител. И най-вече вдъхновител. Съсредоточава върху изграждане на емоционална зрялост и устойчивост на характера, подобряване на взаимоотношенията и подпомагане на себепознанието на деца и ученици.

Участие в обучението е възможно единствено след направена регистрация.

Цена: 78 лв.
/Обучението е част от стопанската дейност на фондацията и всички постъпили средства се инвеситрет в програма „Добродетели"/

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете на office@blagotvoritel.org или 0885414038

Кратко описание на обучението: http://www.dobrodeteli.bg/obuchenie/opisanie.html

Програма на обучението: http://www.dobrodeteli.bg/obuchenie/programa.htmlПубликувано от:

Благотворител

Сходни публикации

Международен тренинг „Пътят към щастието” от 23 октомври до 3 ноември 2021 г. в Агридженто, Италия

Международен тренинг „Пътят към щастието" от 23 октомври до 3 ноември 2021 г. в Агридженто, Италия

„Пътят към щастието"  е  8 - дневен младежки обмен, финансиран по програма Еразъм +, който ще се проведе от 25 октомври до 3

Отключи потенциала на твоето училище с Наградата

Отключи потенциала на твоето училище с Наградата

Над 60 организации стартират всяка учебна година с подкрепата на Наградата, присъединете се към мрежата! До 30.09.2021 всяко

Единадесети международен есенен научно-образователен форум „Оптимизация на образователната среда“ София, 12-13 ноември 2021

Единадесети международен есенен научно-образователен форум „Оптимизация на образователната среда“ София, 12-13 ноември 2021 година

Департаментът за   информация   и   усъвършенстване   на   учители   при Софийскиуниверситет „Св. Климент Охридски“ кани