English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сдружение „Млади, активни, креативни“ ще развива дарителството в Община Карлово

 
Сдружение „Млади, активни, креативни“ ще развива дарителството в Община Карлово

Сдружение „Млади, активни, креативни“ е една от 16-те организации, които Платформа АГОРА, в партньорство с Фондация „Америка за България" одобри за финансиране в Конкурса „Развитие на дарителството на местно ниво" след оценяването на 72 кандидатури, постъпили от цялата страна. Одобрените проекти целят възраждане на дарителската култура и традиции по места, изграждане на позитивна нагласа към дарителството сред младите хора, насърчаване на взаимодействието в дарителски начинания между граждански организации, местните власти и бизнеса като открояват дългосрочните благотворни ефекти на дарителството за местните общности.

Проектът „Активно дарителство за активна промяна“ на Сдружение „Млади, активни, креативни“ ще се реализира в партньорство с НЧ „Христо Ботев – 1928“, с.Столетово на територията на Община Карлово. Целта на проекта е да промени нагласите на местното население по отношение на дарителството и насърчаването им да даряват средства, време и усилия за подобряване на средата, в която самите те живеят. Обединяването на усилията и ресурсите на местната общност и подпомагане на процеса  „от долу на горе“, може доведе до промяна в положителна посока. По този начин хората от общността сами ще решават как да променят средата, в която живеят, ще създават промяната, а след това ще бъдат много по-отговорни за опазването и съхранението на постигнатото. По време на проекта ще бъде създаден Местен дарителски фонд, чрез който ще бъдат подкрепени местни инициативи. До края на месец октомври, екипът на проекта, ще проучи нагласите на местната общност да дарява средства, време и труд за постигане на обществено полезни цели и резултати. За периода от 18 месеца е предвидена богата програма от обучения, кръгли маси със заинтересовани страни,срещи с бизнеса, създаване на рекламни материали и динамичен сайт.

„Дарителството се основава на ценностите, които крепят една общност жива - солидарност, съпричастност, споделена визия. Нека бъдем солидарни, съпричастни и заедно да направим света около нас едно по-добро място за живеене. Ръце, които даряват не обедняват!“ – призовава екипът на проекта.

Програмата "Развитие на дарителството на местно ниво" е част от проекта на Платформа АГОРА „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности”, подкрепен от Фондация „Америка за България".


Сходни публикации

Търсим доброволец за качване на новини в нашия сайт, по една дневно.

Търсим доброволец за качване на новини в нашия сайт, по една дневно.

От Сдружение "Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма" търсим доброволец за качване на новини в нашия сайт, работата е за

Подари знание, за да се развиват децата на България - 2021

Подари знание, за да се развиват децата на България - 2021

С малък жест на добрина можете да дарите по-добро бъдеще на много деца.Фондация „Общество на децата" (Children's Society

Да създадем възможности за най-уязвимите (галерия)

Да създадем възможности за най-уязвимите (галерия)

Във време на ограничения, породени от разпространението на Ковид-19, благотворителната инициатива Sky is the limit насочва